Säkerhet och bevakning

Byggmaterialbranschen är en riskutsatt bransch där det ibland förekommer oseriösa aktörer. I och med de stora materiella- och ekonomiska volymer det kan handla om förekommer allt från svinn till direkta, avancerade bedrägerier.

Byggmaterialhandlarna har som uppdrag att dels bevaka oseriösa aktörer i branschen, varna våra medlemmar för dessa samt tillhandahålla ett forum där frågor om säkerhet och leverantörsstatus kan diskuteras, medlemmarna emellan.

Detta gör vi på vårt Varnings- och säkerhetsforum som är tillgängligt för alla medlemmar.

På forumet vill vi framförallt varna för oseriösa företag inom byggmaterialhandeln. Tanken är att du som blir utsatt, eller får misstankar, skall dela den informationen med dina kollegor runt om i landet för att bidra till att vi stoppar oseriösa företag och personers försök att lura oss på värden.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.