Säkerhetsforum

Info om godkända leverantörer och svartlistade företag.

Byggmaterialhandlarna har som uppdrag att bevaka oseriösa aktörer i branschen och varna våra medlemmar för dessa. Detta gör vi på vårt Varnings- och säkerhetsforum som är tillgängligt för alla medlemmar. Här kan frågor om säkerhet och leverantörsstatus diskuteras, medlemmarna emellan.
På forumet vill vi framförallt varna för oseriösa företag inom byggmaterialhandeln. Tanken är att du som blir utsatt, eller får misstankar, skall dela den informationen med dina kollegor runt om i landet för att bidra till att vi stoppar oseriösa företag och personers försök att lura oss på värden.

Bestrid bluffakturor

Många blir mycket oroliga när de drabbas av bluffakturor, speciellt om de blir hotade med inkasso, betalningsanmärkningar, Kronofogden eller stämning till Tingsrätten. Därför betalar de fakturan istället för att bestrida kraven, vilket medför att bedragarna lyckats i sitt uppsåt. Vi vill hjälpa till att avdramatisera det hela, i de flesta fall behöver man inte vara orolig om man agerar på rätt sätt och följer Polisens anvisningar.

Till Polisens anvisningar

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.