Certifierad Vilmaleverantör nr 308 – Dormer Pramet AB

Dormer Pramet AB har med skärpa bearbetat sin artikelinformation och levererar nu som certifierad Vilmaleverantör

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.