Certifierad Vilmaleverantör nr 305 – Hozelock AB

Hozelock AB har ”vattnat” sin artikelinformation så bra att de nu är certifierade Vilmaleverantörer.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.