Certifierad Vilmaleverantör nr 307 – Svenska Einhell AB

Svenska Einhell AB har nu laddat batterierna och har full kraft i sin artikelinformation som certifierad Vilmaleverantör.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.