Certifierad Vilmaleverantör nr 309 – Textilgrossisten Hefa AB

Textilgrossisten Hefa AB har nu sytt ihop sin artikelinformation och klär sig nu som en certifierad Vilmaleverantör.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.