Certifierad Vilmaleverantör nr 310 – Saint-Gobain Ecophon AB

Saint-Gobain Ecophon AB har med hjälp av harmonisk akustik blivit certifierad Vilmaleverantör.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.