Certifierad Vilmaleverantör nr 311 – AS Viljandi Aken Ja Uks

AS Viljandi Aken Ja Uks har nu öppnat dörren för sina kunder som certifierad Vilmaleverantör.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.