Certifierad Vilmaleverantör nr 323 – Inwido Försäljning AB/Diplomatdörrar

Inwido Försäljning AB/Diplomatdörrar öppnar nu för kvalitativ artikelinformation som certifierad Vilmaleverantör

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.