Certifierad Vilmaleverantör – XL-BYGG Kungsbacka AB

XL-BYGG Kungsbacka AB har nu taklagsfest då de är färdiga som certifierad Vilmaleverantör

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.