Certifierad Vilmaleverantör – Steni Sverige AB

Steni Sverige AB har nu artikelinformation för sina unika fasader och är därför en av de certifierade Vilmaleverantörerna.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.