Certifierad Vilmaleverantör – Fristads AB

Fristads AB har nu klätt sin artikelinformation på bästa sätt och är därför certifierad Vilmaleverantör.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.