Vilmas dokumentation för alla

För alla er som använder Vilma är behovet av faktabaserad information som specifikationer, instruktioner, beslut och så vidare av en avgörande betydelse för att tillgodogöra sig rätt kunskap. Vi har nu under några år utvecklat den gamla ”Leverantörsanvisningen” om ca 20 sidor till ett internetbaserat verktyg som innehåller information motsvarande tusentals sidor.

Skälet till detta är att alla i realtid skall kunna nå rätt information!

Upplägget är enkelt:

Medlemmar inom Branschrådet har utan extra kostnad tillgång till dokumentationen för all sin personal.

Icke medlemmar betalar 1500 kr/år och företag och då kan samtliga anställda få tillgång till dokumentationen.

Information kommer inom kort gå ut till samtliga berörda företag ”kända” inom Vilma. Om du omgående vill registrera dig så gör det här >>>

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.