Vilma

It takes two to tango…
Vilma är byggmaterialbranschens verktyg för kvalitetssäkring av pris- och artikelinformation. Viktigt för alla som nu använder Vilma är att vara medvetna om att förutsättningarna för att uppnå största möjliga effekt är att båda parter (leverantör och kund) relaterar till de förutsättningar som är kopplade till de fyra stegen (Grunddata – Pris – Order – Logistik) per nivå. Det är alltså viktigt att se till helheten. Det är precis som med tango, det gäller att dansa i takt med varandra!

 

Checklista

I checklistan kan alla få en översiktlig uppfattning vilka delar som är stödjande för respektive steg och nivå. För att tillgodogöra sig informationen på detaljnivå krävs tillgång till abonnemangstjänsten.

Stödjande dokumentation

Klicka här och anmäl dig, till abonnemang Vilma, så får du omgående inloggning och kan direkt komma vidare till de enskilda stödjande dokumenten.

 Hur bli certifierad Vilmaleverantör, nivå 1 eller nivå 2

För mer information läs här!

För att bli certifierad krävs att:

  • Artikelinformationen skall levereras enligt Vilmas regler för innehåll och obligatoriska fält.
  • Artikelinformation skall sändas till Finfo minst varannan månad.
  • Leverantören skall leverera in kundunika priser på samtliga artiklar i den generella filen (alltså de artiklar som är registrerade hos Finfo) förutom de som undantas genom kod i artikelklass.
  • Leverantören måste ha en artikelansvarig som också blir Finfos kontaktperson samt en ersättare.
  • Beslutsfattare (VD, Försäljningschef eller motsvarande), artikelansvarig samt ersättare skall ha genomgått erforderliga Vilmautbildningar.

Lycka till med affärerna!

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.