Abonnemangstjänst

Med den omfattning som standarden Vilma har idag samt successivt ökande dokumentationen har abonnemangstjänsten  beslutats vara obligatorisk för alla leverantörer som är eller är på väg att bli certifierade Vilmaleverantörer.

Kostnaden är 1500 kr per år och företag.

När ditt företag har registrerat sig och är godkänt kan all personal, som så önskar, aktivera sig och få en personlig inloggning. De får då tillgång till dokumentationen kring hela Vilmaregelverket samt kontinuerligt den aktivitetsrapport som beskriver de senaste förändringarna och tillägg inom Vilmas regelverk.

Läs avtal och villkor för abonnemangstjänsten här

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.