Anmälan till utbildning


Kursavgiften för utbildning till certifierad Vilmaleverantör 3 500 kr exkl. moms per person. Avgiften inkluderar kursmaterial, lunch och fika. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person på samma företag. Vid avbokning senare än en vecka innan utbildningstillfället eller om ni  uteblir så debiteras full avgift.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.