BK04 – 2007

Äntligen kommer den kompletterade versionen av BK04.

Det har skett några justeringar i befintlig tabell och dessutom har det tillkommit en helt ny struktur på trävaror.

Börja med att läsa:

Allmän beskrivning av förutsättningarna >>>

Ladda därefter hem:

BK04 version 2007-01-01 i Excelformat >>>

Har ni synpunkter eller frågor använd vår ärendehantering, rubrik BK04

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.