BK04 – 2008

Ny version fr.o.m. 2008-01-01

Under föregående år har arbetsgruppen BK04 fortsatt uppdateringen och förbättringen av grupperingarna inom BK04.

Förutom att mindre justeringar gjorts inom diverse huvud- och undergrupper så har hela VVS-gruppen totalt reviderats. Detta har primärt skett med hjälp av företrädare från Ahlsell, Dahl och Oninnen.

Därutöver kommer också att grupperna marknadsmaterial, tjänster och emballage tillkommit och utvecklats.

Exceltabell av BK04 version 2008-01-01

Klicka här för att öppna tabell >>>

Observera att denna innehåller två flikar där den första innehåller aktuell gruppering och den andra innehåller alla de förändringar som gjorts mot version 2007-01-01.  

Synpunkter och/eller felaktigheter

Alla har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på BK04. Detta görs bäst genom att använda vår ärendehantering.

Tre aktuella versioner

Det finns nu tre aktuella versioner av BK04. Därför kommer Branschrådet Vilma nu att verka för att de som använder de äldre versionerna skall uppgradera sig till den nu aktuella. Här finns en praktisk sida avseende koppling av tabellen i för varje företag mer eller mindre affärskritiska konsekvenser. Detta avser vi att kommunicera, med aktuella affärssystemleverantörer, om för att hitta lämpliga gemensamma konverteringslösningar.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.