BK04 – 2011

Ny version av BK04 from 2011-01-01

Utifrån inkomna ärenden från användare av BK04 har Branschrådet Vilma nu beslutat att publicera en ny version av BK04 med driftstart 2011-01-01.

Det innebär:

1 Finfo knyter, efter önskemål från varje enskild kund, denna version till de artiklar som distribueras.

2 From 2011-01-01 kommer nya Vilmaabonnenter att få denna version knyten till sina artiklar.

3 From 2011-04-04 kommer ALLA som använder Vilma 2.0 att få denna version av BK04 distribuerad i det nya fältet BK04 – Branschstatistik. 

Exceltabell av BK04 version 2011-01-01

Klicka här för att öppna tabell >>>

Observera att denna innehåller två flikar där den första innehåller aktuell gruppering och den andra innehåller alla de förändringar som gjorts mot version 2008-01-01.

Har ni frågor kontakta:

1 Finfo, 08 40 24 130, vilma@finfo.se
2 Vilma, 08-762 76 57, info@byggmaterialhandlarna.se

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.