BK04 – 2012

Ny version av BK04 from 2012-01-01

Med fokus på Järnhandelssortimentet har nu varugrupperingen BK04 uppdaterats för driftstart 2012-01-01.

Det innebär:

1 Finfo knyter, efter önskemål från varje enskild kund, denna version till de artiklar som distribueras.
2 From 2012-01-01 kommer nya Vilmaabonnenter att få denna version knyten till sina artiklar.
3 ALLA som använder Vilma 2.0 får denna version av BK04 distribuerad i fältet BK04 – Branschstatistik. 

Exceltabell av BK04 version 2012-01-01

Klicka här för att öppna tabell >>>

Observera att denna innehåller två flikar där den första innehåller aktuell gruppering och den andra innehåller alla de förändringar som gjorts mot version 2011-01-01.

Rättning 2012-01-23:

I den ursprungliga tabellen har tyvärr en grupp försvunnit vid uppdateringen. Denna grupp är, 18003 Kyl-, frys- och svalskåp, och skall naturligtvis vara med. Den är nu tillförd den reviderade versionen som finns under ovanstående länk.

Rättning 2012-03-08:

Nummer på huvudgruppen Gasvaror, bränsle, sprängmedel, fyrverkerier saknas i tabellen men är nu rättad med tillägget 19 Gasvaror, bränsle, sprängmedel, fyrverkerier.

Har ni frågor kontakta:

1 Finfo, 08 40 24 130, info@finfo.se
2 Vilma, 08-762 76 57, info@byggmaterialhandlarna.se

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.