BK04 – 2013

Ny version av BK04 from 2013-01-01

Årets uppdatering av varugruppen BK04 innehåller 20 tillägg i befintliga undergrupper.

För att koppla den nya tabellen till er artikelinformation gäller följande varianter:

1 Finfo knyter, efter önskemål från varje enskild kund, denna version till de artiklar som distribueras.
2 From 2013-01-01 kommer nya Vilmaabonnenter att få denna version knyten till sina artiklar.
3 ALLA som använder Vilma 2.0 får denna version av BK04 distribuerad i fältet BK04 – Branschstatistik. 

Exceltabell av BK04 version 2013-01-01 revidering 2013-12-12 

Klicka här för att öppna tabell >>>

Flik 1: Aktuell gruppering from 2013-01-01

Flik 2: Ändringar som gjorts mot version 2012-03-08

Flik 3: Uppdelning av varugrupper och benämningar

Rättning 2013-11-29:
I den ursprungliga tabellen har hittats en felstavning. Detta gäller varugruppen 25201 Tigersågblad som nu är rättad. 

Rättning 2013-12-12:
I den ursprungliga tabellen har hittats en felstavning. Detta gäller varugruppen 22401 Presenningar som nu är rättad. 

Har ni frågor kontakta:

1 Finfo, 08 40 24 130, vilma@finfo.se
2 Byggmaterialhandlarna, 08- 762 76 57  info@byggmaterialhandlarna.se

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.