BK04 – 2015

Ny version av BK04 from 2015-01-01

Årets uppdatering av varugruppen BK04 innehåller 30 förändringar/tillägg i befintliga undergrupper. Bland annat berörs grupperna dörrar och fönster.

För att koppla den nya tabellen till er artikelinformation gäller följande varianter:

1 Finfo knyter, efter önskemål från varje enskild kund, denna version till de artiklar som distribueras.
2 From 2013-01-01 kommer nya Vilmaabonnenter att få denna version knyten till sina artiklar.
3 ALLA som använder Vilma 2.0 får denna version av BK04 distribuerad i fältet BK04 – Branschstatistik. 

Exceltabell av BK04 version 2015-01-01 reviderad 2015-09-18

Klicka här för att öppna tabell >>>

Flik 1: Aktuell gruppering from 2015-01-01

Flik 2: Ändringar som gjorts mot version 2013-12-12

Flik 3: Uppdelning av varugrupper och benämningar i separata kolumner

Komplettering av artikelinstruktioner 2015-06-22:

För att tydliggöra nedanstående varugrupper har artikelinstruktion adderats:

Varugrupp Artikelinstruktion
01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök- I huvudsak invändiga luckor
01906 Taksmide, luckor, bryggor och balkonger Luckor avsedda för uppstigning på yttertak
04402 Trappor Även vindstrappor monterade på luckor
02505 Fanerträ Balk och pelare

 

Rättning av benämning i Flik 3 2015-09-18:

Benämning har rättats till BK04 2015. Tidigare var felaktigt angivet BK04 2013.

Har ni frågor kontakta:

1 Finfo, 08 40 24 130, vilma@finfo.se
2 Vilma, 08-762 76 57, info@byggmaterialhandlarna.se

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.