BK04 – 2016

Ny version av BK04 from 2016-01-01

Årets uppdatering av varugruppen BK04 innehåller fem förändringar/tillägg.
Berörda huvudgrupper är: 02 Träprodukter, 04 Interiör- och Snickerivaror samt 10 Byggelement. 

För att koppla den nya tabellen till er artikelinformation gäller följande varianter:

1 Finfo knyter, efter önskemål från varje enskild kund, denna version till de artiklar som distribueras.

2 From 2013-01-01 kommer nya Vilmaabonnenter att få denna version knyten till sina artiklar.

3 ALLA som använder Vilma 2.0 får denna version av BK04 distribuerad i fältet BK04 – Branschstatistik.

Exceltabell av BK04 version 2016-08-17

Klicka här för att öppna tabell >>>

Flik 1: Aktuell gruppering from 2016-08-17

Flik 2: Ändringar som gjorts mot version 2015-09-18

Flik 3: Uppdelning av varugrupper och benämningar i separata kolumner

Har ni frågor kontakta:

1 Finfo, 08 40 24 130, vilma@finfo.se
2 Vilma, 08-762 76 57, info@byggmaterialhandlarna.se

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.