BK04 – 2017

Ny version av BK04 from 2017-01-01

Årets uppdatering av varugruppen BK04 innehåller 7 förändringar/tillägg. Berörda huvudgrupper är: 01 Byggmaterial, 02 Träprodukter, 04 Interiör- och Snickerivaror samt 15 Maskiner.

För att koppla den nya tabellen till er artikelinformation gäller följande varianter:

  1. Finfo knyter, efter önskemål från varje enskild kund, denna version till de artiklar som distribueras.
  2. From 2017-01-01 kommer nya Vilmaabonnenter att få denna version knyten till sina artiklar.
  3. ALLA som använder Vilma 2.0 får denna version av BK04 distribuerad i fältet BK04 – Branschstatistik.

Exceltabell av BK04 version 2017-01-01

Klicka här för att öppna tabell >>>

Flik 1: Aktuell gruppering from 2017-01-01

Flik 2: Ändringar som gjorts mot version 2016-08-17

Flik 3: Uppdelning av varugrupper och benämningar i separata kolumner

Flik 4: English version

Har ni frågor kontakta:

  1. Finfo, 08 40 24 130, info@finfo.se
  2. Vilma, 08-762 76 57, info@byggmaterialhandlarna.se

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.