Certifierade Vilmaleverantörer • För att bli certifierad krävs att:

  • Artikelinformationen skall levereras enligt Vilmas regler för innehåll och obligatoriska fält.
  • Artikelinformation skall sändas till Finfo minst varannan månad.
  • Leverantören skall leverera in kundunika priser på samtliga artiklar i den generella filen (alltså de artiklar som är registrerade hos Finfo) förutom de som undantas genom kod i artikelklass.
  • Leverantören måste ha en artikelansvarig som också blir Finfos kontaktperson samt en ersättare.
  • Beslutsfattare (VD, Försäljningschef eller motsvarande), artikelansvarig samt ersättare skall ha genomgått erforderliga Vilmautbildningar


 • Tester klara, status 2017-11-17
  Kvarstående att färdigställa, artiklar, kundunika priser och/eller utbildning. Nedanstående leverantörers artikelinformation levereras endast i filformatet FIN04 och först när de är klara med kvarstående moment blir de certifierade.
 • Pågående tester

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.