Certifierade Vilmaleverantörer
 • 2015

  15 företag har upphört att vara certifierad Vilmaleverantör
  2014
  7 företag har upphört att vara certifierad Vilmaleverantör
  2013
  5 företag har upphört att vara certifierad Vilmaleverantör
  2012
  9 företag har upphört att vara certifierad Vilmaleverantör
  2 leverantörer har gått ihop till 1
  2011
  1 företag har upphört att vara certifierad Vilmaleverantör


 • Tester klara, status 2017-01-31
  Kvarstående att färdigställa, artiklar, kundunika priser och/eller utbildning. Nedanstående leverantörers artikelinformation levereras endast i filformatet FIN04 och först när de är klara med kvarstående moment blir de certifierade.
 • Pågående tester

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.