ETIM

-ser till att jämföra äpplen med äpplen

Den grundläggande idén med ETIM är att kunna beskriva en produkts egenskaper strukturerat, språkoberoende och relevant utifrån den specifika produktklassen. ETIM-modellen fungerar som en standard för egenskapsdefinitioner och är lika i alla länder där den tillämpas. ETIM utvecklades från början inom El-branschen i Europa. VVS- branschen anslöt sig därefter och slutligen också Bygg. Antalet medlemsländer ökar kontinuerligt och nu har ETIM också nått USA och Canada. ETIM säkerställer en internationell standard, skyddad med regler, och långsiktighet.

Byggmaterialhandlarna i Sverige har valt att satsa på standarden ETIM för att utveckla artikelinformationen till användning av egenskaper i stället för det mer traditionella bruket av benämningar. Branschen ser många fördelar med användandet av egenskaper. För sortimentsområdet trävaror har vi  sedan tidigare utvecklat en lösning som bygger just på egenskaper. Se www.vilmabas.se

Genom vårt engagemang i ETIM slipper vi egenutvecklade lösningar och får istället en standard att hålla oss till vilket säkerställer en effektiv utveckling framåt. Finfo har fått branschens uppdrag att samla in nödvändig information kopplad till artiklarna

ETIM Sverige

ETIM Sverige är den sammanhållande organisationen för alla branscher som använder ETIM i Sverige. Organisationen förvaltar den svenska översättningen av ETIM och samordnar den svenska marknadens behov av förändringar i ETIM. ETIM Sverige drivs genom en referensgrupp bestående av representanter från leverantörer och grossister inom el- och VVS-branschen samt från byggmaterialhandeln, där var part bidrar med egna resurser. Referensgruppen utser arbetsgrupper inom respektive produktområde som agerar remissinstans för ändringsbegäran samt verkar för att svenska krav och behov tillgodoses i ETIM. ETIM för den svenska marknaden omfattar sortimenten för el-, vvs- och byggprodukter. Läs mer om ETIM i Sverige här

ETIM International

ETIM International är den sammanhållande organisationen för ETIM och har till uppgift att publicera den officiella versionen av ETIM samt verka för utveckling och marknadsföring av ETIM inom Europa och även internationellt. Klicka här för att komma till ETIM Internationals hemsida.

Ladda hem informationsbroschyr om ETIM

Fördelar med att använda beskrivningar av tekniska egenskaper enligt ETIM

Genom att beskriva artiklar med användning av s.k. egenskaper så uppnås många fördelar för de som söker och ska använda produkter:

Effektiv urvalsmetod
Artiklar och produkter söks och selekteras utifrån givna egenskaper vilket underlättar val och jämförelser av produkter i byggprojekt.

Äpplen jämförs med äpplen
Artiklar jämförs utifrån samma förutsättningar. Finns skillnader så tydliggörs de via de värden som tillförts men egenskaperna är alltid desamma.

Skillnader mellan artiklar tydliggörs
Artiklar kan ha olika kvantitativa innehåll, olika kvalitetsklasser etc. och dessa skillnader syns tydligt.

Mindre text men mer fakta
I ETIM är alla egenskaper fastställda/standardiserade. Det som anges är värdet för respektive egenskap. Alltså bara fakta – inga säljbudskap.

Från subjektiv bedömning till objektiv
Genom att beskriva konkret fakta kan artiklar bedömas utifrån ett objektivt perspektiv.

BIM utvecklas i snabb takt
BIM växer så det knakar. För att BIM-modeller skall kunna fungera i ett kommersiellt perspektiv med inköp, logistik mm krävs koppling till den produktnivå där handel sker, alltså artikelnivå. ETIM underlättar den kopplingen via sin struktur.

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.