Godkända affärssystem

Dessa affärssystem är idag godkända enligt de funktionskrav som finns för Vilma 1.0:

  • Bygg-GT
  • Cims/Garp, version 3
  • Cims/Jeeves, version Universal/Selected
  • Kassanova, version 5.1.54
  • NAV-GT, version 1.0
  • Pengvin Affärssystem AB, version 4.23
  • Pyramid Business Studio, version 3,40B sp11 med Vilma KS anpassning
  • Trygg2000, version 8

För dig som är systemleverantör och ännu inte är godkänd, kontakta:

Finfo
08-402 41 30
info@finfo.se

Uppdaterad 2011-12-23

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.