Kompatibla affärssystem

Dessa är exempel på affärssystem som är idag kompatibla enligt de funktionskrav som finns för Vilma:

  • Bygg-GT
  • Cims/Garp, version 3
  • Cims/Jeeves, version Universal/Selected
  • Kassanova, version 5.1.54
  • NAV-GT, version 1.0
  • Pengvin Affärssystem AB, version 4.23
  • Pyramid Business Studio, version 3,40B sp11 med Vilma KS anpassning
  • Trygg2000, version 8
  • iFenix

För dig som vill veta mer om filformat och standarder och är systemleverantör kontakta:

Finfo
08-402 41 30
info@finfo.se

Uppdaterad 2018-08-29

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.