Vilma tar dig till en ny nivå

Syfte och mål med utbildningen

Målgrupp

Beslutsfattare: Personal hos producenter, leverantörer och handelsföretag som på något sätt påverkar eller påverkas av ovanstående processer.

Artikeladministratörer: Personal hos producenter, leverantörer och handelsföretag som har huvudansvaret för att administrera artikelinformation enligt Vilma.

Syfte
Ge en djupare förståelse för vad Vilma är samt vad informationen är avsedd att användas till och vilka möjligheter det ger.

Mål
Att du med hjälp av Vilma kan kvalitetssäkra din produktinformation och därigenom effektivisera affärerna.
För er som skall bli certifierad Vilmaleverantör.

För er som skall bli certifierad Vilmaleverantörer
Denna kurs är en förutsättning för dig som leverantör att bli eller att upprätthålla certifiering som Vilmaleverantör. Kravet är att en beslutsfattare och en artikeladministratör genomgått kursen.

Hur bli certifierad Vilmaleverantör, i steg

 1. Teckna avtal om Vilmaetablering med Finfo >>>
 2. Teckna abonnemang hos Vilma >>>
 3. Utse kontaktperson och beslutsfattare för Vilma
 4. Anmälan till Finfoutbildning >>>
 5. Anmälan till Vilmautbildning, obligatorisk
 6. Fastställ val av VilmaNivå >>>
 7. Fastställ driftdatum i samråd med Finfo
 8. Genomför tester och kvalitetssäkra artikelfil samt filer för kundunika priser med hjälp av Finfo
 9. Certifiering

OBS! Förkunskap
Ni ska ha tillgång till den dokumentation som beskriver regelverket Vilma vilken ni finner genom inloggning i vårt intranät (för inloggning krävs abonnemang). Inför kursen bör ni skaffa er kännedom om förekommande artikelfält inom standarden Vilma. Detta för att dessa utgör grunden för den kunskapsuppbyggnad som kursen har som mål att ge.
För er som bedömer att ni vill ha hjälp rekommenderas att gå den kurs som Finfo anordnar i ämnet.

Program

 • Inledning
 • Förutsättningar för användning och utveckling av standardiserad information
  • Omvärldsförändringar
  • Organisation
  • Standardiseringsprocessen Vilma
  • Dokumentation
  • Spårbarhet
  • Teknisk plattform
  • Vad stödjer standarden
  • VilmaNivå 1, 2, …
 • Kända behov
 • Pågående aktiviteter
 • Aktivering av standardiseringsprocessen i ert företag

Platser för kurser
Stockholm: SBJF, Svensk Handels Hus, Regeringsgatan 60. Ca 15 minuter promenad från centralstationen.
Helsingborg: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6. Ca 2 minuters promenad från tåg- och färjestationen.

Tid
09.00 – 16.00 med fikapauser förmiddag och eftermiddag samt lunch mellan 12.00 – 13.00. 

Lunch
Lunchen ingår i avgiften för kursen och om någon har behov för speciell mat så vänligen meddela det vid anmälan.

Kurstillfällen och anmälan för deltagande
Följande datum är planerade för kurser i Stockholm alternativt i Helsingborg:

 • Tisdag 20 mars Stockholm (Fullt)
 • Torsdag 19 april Stockholm
 • Tisdag 24 april Stockholm (Fullt)
 • Tisdag 22 maj Stockholm

Anmälan och kursavgift
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person på samma företag. Vid avbokning senare än en vecka innan utbildningstillfället eller om ni uteblir så debiteras full avgift.
Kursavgiften är 3000 kr exkl. moms per person och inkluderar fika och lunch.

Anmäl dig genom att klicka här >>>
När ni fyllt i anmälningsblanketten och ”skickat” den så får ni omgående, på er mejl, en bekräftelse av de uppgifter ni fyllt i. Kontrollera datum extra noga!

Kursens genomförande och avbokningar
För att kursen skall genomföras krävs minst fem anmälda deltagare senast veckan innan kursen genomförs. Vid eventuellt inställd kurs meddelas ni senast veckan innan aktuellt kursdatum.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.