Utbildning – Certifierad Vilmaleverantör


Anmäl dig till att bli certifierad Vilmaleverantör här
>>>


Målgrupp

Beslutsfattare: Personal hos producenter, leverantörer och handelsföretag som på något sätt påverkar eller påverkas av produktinformation om byggprodukter.
Artikeladministratörer: Personal hos producenter, leverantörer och handelsföretag som har huvudansvaret för att administrera artikelinformation enligt Vilma.


Syfte

Ge en djupare förståelse för vad informationsstandarden Vilma är samt vad informationen är avsedd att användas till och vilka möjligheter det ger.


Mål

Att du med hjälp av Vilma kan kvalitetssäkra din produktinformation och därigenom effektivisera affärerna.
För er som skall bli certifierad Vilma leverantör.


För er som skall bli certifierad Vilma leverantörer

Denna kurs är en förutsättning för dig som leverantör att bli eller att upprätthålla certifiering som Vilma leverantör. Kravet är att en beslutsfattare och en artikeladministratör genomgått kursen.


Hur bli certifierad Vilma leverantör, i steg

 1. Teckna avtal om Vilmaetablering med Finfo >>>
 2. Teckna abonnemang hos Vilma >>>
 3. Utse kontaktperson och beslutsfattare för Vilma
 4. Anmälan till Finfoutbildning >>>
 5. Anmälan till Vilmautbildning, obligatorisk
 6. Fastställ val av VilmaNivå >>>
 7. Fastställ driftdatum i samråd med Finfo
 8. Genomför tester och kvalitetssäkra artikelfil samt filer för kundunika priser med hjälp av Finfo
 9. Certifiering

OBS! Förkunskap
Ni ska ha tillgång till den dokumentation som beskriver regelverket Vilma vilken ni finner genom inloggning i vårt intranät (för inloggning krävs abonnemang). Inför kursen bör ni skaffa er kännedom om förekommande artikelfält inom standarden Vilma. Detta för att dessa utgör grunden för den kunskapsuppbyggnad som kursen har som mål att ge. För er som bedömer att ni vill ha hjälp rekommenderas att gå den kurs som Finfo anordnar i ämnet.


Program

 • Inledning
 • Bakgrund, mål och syfte
 • Standarden Vilma
 • Flödet och delprocesserna
 • Aktuellt framöver

Platser för kurser
Stockholm: Byggmaterialhandlarna, Svensk Handels Hus, Regeringsgatan 60. Ca 15 minuters promenad från Stockholm centralstation.
Göteborg: Elite Plaza Hotel, Västra hamngatan 3, 404 22 Göteborg. Ca 11 minuters promenad (eller 800 m) från centralstationen.
Helsingborg: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, 252 24 Helsingborg. ca 3 minuter promenad från  centralstationen

 

Tid
10.00 – 15.00 med fikapauser förmiddag och eftermiddag samt lunch mellan 12.00 – 13.00. 

Lunch
Lunchen ingår i avgiften för kursen och om någon har behov för speciell mat så vänligen meddela det vid anmälan.


Kurstillfällen och anmälan för deltagande
Följande datum är planerade för kurser i Stockholm, Helsingborg och Göteborg:

 • 10 september i Stockholm
 • 22 oktober i Göteborg
 • 12 november i Stockholm
 • 14 november i Helsingborg
 • 10 december i Stockholm

Anmälan och kursavgift
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person på samma företag. Vid avbokning senare än en vecka innan utbildningstillfället eller om ni uteblir så debiteras full avgift.
Kursavgiften är 3 500 kr exkl. moms per person och inkluderar fika och lunch.

Avbokningar
För att kursen skall genomföras krävs minst tio anmälda deltagare senast veckan innan kursen genomförs. Vid eventuellt inställd kurs meddelas ni senast veckan innan aktuellt kursdatum.

 

Kursledare
Anna Lundkvist, mobil 070-778 64 99, anna@byggmaterialhandlarna.se

 

Anmäl dig genom att klicka här >>>
När ni fyllt i anmälningsblanketten och ”skickat” den så får ni omgående, på er mejl, en bekräftelse av de uppgifter ni fyllt i. Kontrollera datum extra noga!

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.