VilmaBas-leverantörer

Gå in på hemsidan, www.vilmabas.se välj den produkt du har behov av och klicka på knappen ”Visa tillverkare” så framgår det vilka leverantörer som producerar vilken produkt.

Egenskapsdeklaration, beskriver produktens profil och egenskaper
Använd egenskapsdeklarationen som kvalitetsunderlag för din affär med träprodukter så är både du och din leverantör överens om vad som skall levereras!

 

# Företag med VilmaBas-produkter
1 AB Karl Hedin
2 Bergs Timber AB/Bitus
3 Brinks Träindustri AB
4 Derome Timber AB
5 J G Anderssons söner
6 Kurt Lagergrens Trävaru
7 Moelven Töreboda AB
8 Moelven Wood AB
9 Norra Skogsägarna
10 NT Nydala Trävaru AB
11 NWP/Norrskog Wood Products
12 Sandåsa Timber AB
13 SCA Timber Supply Skandinavien AB
14 Setra Trävaror AB
15 Stenvalls Trä AB
16 Södra Timber AB
17 Tenhults Impregnerings
18 Ture Johanssons Trävaru
19 Valbo Trä AB
20 Varberg Timber AB
21 Vida Wood AB

Uppdaterad 2016-10-28

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.