2021-10-11

Enklare klimatdeklaration med Boverkets handbok, webbutbildning och informationsblad

Boverket har lanserat en digital handbok för klimatdeklaration samt informationsblad och en webbutbildning, som ska göra det lättare att följa den nya lag om klimatdeklaration för byggnader som träder i kraft den 1 januari 2022.

De som främst berörs av den nya lagen och som kommer att behöva öka sin kunskap om klimatpåverkan under byggskedet är aktörer i byggbranschen, i synnerhet byggherrar. Genom krav på redovisning av klimatpåverkan i och med uppförande av byggnader hoppas staten att medvetenheten kring ämnet ska öka, samt att klimatpåverkan från byggskedet ska minska.

Den digitala handboken riktar sig till såväl byggherrar, som har i ansvar att klimatdeklarera, som konsulter och  byggentreprenörer som kan få i uppdrag att ta fram rätt underlag. Även byggprodukttillverkare har nytta av den.

Den digitala webbutbildningen är utformad för att ge en överskådlig bild och snabbt en god inblick i vad som krävs för en klimatdeklaration av en byggnad. Den består av filmer, illustrationer, korta fakta och interaktiva övningar. Den riktar sig främst till byggherrar, konsulter och byggentreprenörer men kan även vara av intresse för byggprodukttillverkare. Läs mer på Boverkets hemsida.

Boverket har också tagit fram informationsmaterial som kan vara nyttigt för dig i handeln att känna till.
Informationsblad (pdf)
Frågor och svar (pdf)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår