2020-02-13

Det viktigaste från Byggmaterialhandlarna 2019

Byggmaterialhandlarnas 2019 var ett händelserikt och intensivt år. Här är några av våra viktigaste händelser:

 

Förbundet startade sin helt egna tidning ByggMaterial

Förbundet har startat vårt helt nya och helt egna branschtidning, ByggMaterial. Tidningen är både en pappers- och digital tidning som lanserades på Byggmaterialdagarna i september och ges ut med fyra nr per år. Den kompletteras med ett nyhetsbrev varannan vecka. Samarbetsavtalet med tidningen JärnByggFärg har sagts upp och tidningen är inte längre förbundets officiella organ. 

 

Vi lanserade ett ambassadörsprogram för yngre medarbetare

Vi initierade ett ambassadörsprogram för yngre medarbetare i branschen. Ambassadörerna bidrar till att synliggöra byggmaterialhandlen som bransch i sociala medier och främst genom inlägg på Instagram.

 

Ett position paper inom hållbareht

Byggmaterialhandlarna har tagit fram ett styrdokument inom hållbarhet. Tanken är att det ska uppdateras varje år. I arbetat har man utgått från FN:s 17 globala hållbarhetsmål. För att skapa ett långsiktigt och hållbart byggande pekar styrdokumentet ut följande områden som särskilt viktiga:

  • Information om produkters klimat- och miljöpåverkan
  • Ökad digitalisering av hållbarhetsinformation
  • Ökad samverkan inom byggsektorn
  • Nya affärsmodeller inom cirkulär ekonomi

 


En ny kommunikationsplattform att utgå ifrån

Vi har tagit fram en ny kommunikationsplattform där vi tydliggör vår vision att byggmaterialhandeln ska vara en attraktiv, hållbar, digital och lönsam bransch. Förbundet ska hjälpa till att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder, samhälle, anställda och potentiellt anställda. Med insatser på våra tre fokusområden attraktivitet, hållbarhet och digitalisering vill vi skapa branschnytta.

 

Vi fortsatte vårt utvecklingsarbete kring Vilma standarden

Förbundet har under de senaste två åren gjort en översyn av branschens ägda informationsstandard Vilma. Både organisation och struktur har förtydligats och stärkts och lett till både ett nytt avtal med Finfo som implementerar standarden och en tydligare intern struktur kopplat till digitaliseringsfrågor generellt och Vilma standarden specifikt. En kartläggning av handelns informationsbehov framöver visar att hållbarhetsinformation och mer egenskaper om produkter efterfrågas.

 

Politikeruppvaktningar både i riksdagen och i Almedalen

I vårt lobbyingarbete har vi uppvaktat riksdagspartierna och främst de bostadspolitiska talespersonerna och fört fram våra budskap kring behovet av fortsatt ROT-avdrag och ökad rörlighet på bostadsmarknaden.  Vi har även träffat bostadsminister Per Bolund (MP) kring bostadspolitiken samt arrangerat ett rundabordssamtal i riksdagen kring frågan om att utveckla tomträtten till konsumenter att bygga sitt egna hem. Vi har också skrivit motionsunderlag till både centerpartiet och miljöpartiet.

 

Byggmaterialindex har blivit en abonnemangstjänst

Förra året gjordes vår statistik kring försäljningen i byggmaterialhandeln om till en abonnemangstjänst och bytte även namn till Byggmaterialindex. Statistiken som vi tar fram i samarbete med HUI Research har även kompletterats med undergruppsstatistik. Varje kvartal släpps siffror publikt på övergripande nivå. Statistiken kommer att byggas ut framöve med försäljning till konsument resp proffs.  Sammanfattningsvis var försäljningsutvecklingen i branschen positiv 2019 och den ackumulerade utvecklingen för året landade på en tillväxt med 2,7 % för jämförbara enheter.  

 

Ta del av vår verksamhetsberättelse 2019 (pdf)

  • Byggmaterialhandlarnas viktigaste aktiviteter och händelser 2019

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår