2021-10-26

Kraftig försäljningsökning i byggmaterialhandeln tredje kvartalet

Byggmaterialhandlarnas Byggmaterialindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 10 procent under tredje kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Under årets första nio månader uppgick utvecklingen till 11 procent.

Försäljningsutvecklingen i proffshandeln ökade under årets tredje kvartal med drygt 19 procent, jämfört med samma period föregående år. Försäljningsutvecklingen i konsumenthandeln minskade med nästan 6 procent under samma period.

  • Försäljningen till proffshandeln har varit stark sedan i mars. Konsumentförsäljningen har sedan i början av sommaren utvecklats betydligt svagare, men möter under perioden höga jämförelsetal. Jämförelsevis växte konsumentförsäljningen med 19 procent under det tredje kvartalet 2020, jämfört med samma period 2019, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.
  • Det finns en stor efterfrågan på byggmaterial i hela landet, då samtliga regioner visar höga tillväxttal. Framåt finns orosmoln gällande varuförsörjningen som riskerar att skapa flaskhalsar i byggprojekt. Vilket är en konsekvens av störningarna i fraktlogistiken som uppkommit till följd av pandemin, avslutar Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Hittills i år har utvecklingen varit starkast i Norra Sverige, med nästan 15 procents ökning, jämfört med de första tre kvartalen 2020. Resterande regioner har haft en ökning med mellan 8 och 13 procent.

Av de stora varugrupperna är det träprodukter som har haft den starkaste utvecklingen. Under årets tredje kvartal uppgick försäljningstillväxten till 39 procent. En betydande del av försäljningsutvecklingen på träprodukter kan hänföras till prisökningar, vilket delvis är en följd av materialbrist tidigare i år.

 

Avser jämförbara enheter, jämfört med samma kvartal föregående år.

Möjlighet till mer data som prenumerant

 En prenumeration på Byggmaterialindex ger tillgång till utvecklingstal totalt och regionalt, även uppdelat mellan proffs- och konsumentförsäljning. Nyckeltalen över branschutvecklingen släpps månadsvis i en rapport tillsammans med kommentarer och en tydlig sammanställning av relevanta branschnyckeltal. Möjlighet till nyckeltal för specifika varugrupper finns enligt varugruppsindelningen BK04.

Information om prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

För ytterligare kommentarer kontakta:

Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:

Joakim Wirén, analytiker, HUI Research
Telefon: 070-147 66 56
E-post: joakim.wiren@hui.se


Fakta om Byggmaterialindex:

HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Woody Bygghandel, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.

Försäljningsstatistiken fördelat på proffs- och konsumentförsäljning baseras på försäljningen från Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår