2021-12-01

Grattis Johan Danielsson till det nya jobbet!

Igår blev Johan Danielsson, tidigare Europaparlamentariker för Socialdemokraterna, utsedd till bostadsminister. Johan är den tredje på posten under innevarande mandatperiod. Från Byggmaterialhandlarna säger vi grattis till nya jobbet och passar samtidigt på att skicka med några budskap från branschen.

Byggmaterialhandlarna finns i Sveriges alla 290 kommuner och levererar dagligen material till alla små och stora byggprojekt. Branschen sysselsätter 21 000 personer och alla bolag tillsammans omsätter mer än 90 miljarder kronor per år.


Vi är såklart glada att du i din första intervju efter tillträdet väljer följande fokus ”Bostadspolitiken är en bärande del av välfärdspolitiken. Vi kommer fortsätta hålla en hög byggtakt och säkerställa att det byggs bostäder i hela landet, i en kommentar till Sveriges Radio. De kommande åtta åren behöver det byggas minst 600 000 bostäder, enligt statistik från Boverket. Av dessa behöver 400 000 gå till våra unga, så att de kan flytta hemifrån och få sitt första boende. Vi ser att det byggs för få prisvärda bostäder för de som står utanför bostadsmarknaden men också att det befintliga beståndet inte används fullt ut.  Ökad rörlighet på bostadsmarknaden handlar om Sveriges utveckling och är en samhällsfråga värd att ta på allvar.


För att öka rörligheten på bostadsmarknaden har vi följande förslag till den nya regeringen att titta närmare på. 

  • Se över lånetak och regler för hur mycket man får låna. En översyn av lånevillkor kopplat till fem gånger årsinkomsten. Enklare regler för ungdomar upp till 25 år att låna pengar till sin första bostad, t ex genom slopat amorteringskrav.
  • Utred former för Bospar för unga upp till 25 år. Titta på den tyska modellen kring Bauspar, som innebär att unga får låna till förmånlig ränta om man samtidigt sparar.
  • Differentiera reavinstskatten. Stimulerar personer som har bott länge i sina bostäder att flytta genom en lägre reavinstskatt.

Eftersom du också kommer vara biträdande arbetsmarknadsminister vill vi lyfta fram ROT-avdraget som jobbskapare av stora mått. Från byggmaterialhandelns sida vill vi återställa ROT-avdraget till 50%. En höjning av bidragsdelen samt ett höjt takbelopp skulle kunna skapa 7 500 nya heltidsarbeten inom bygg- och installationssektorn.  

Vi ser fram emot att bjuda in dig på besök i byggmaterialhandeln och lära dig mer om vår bransch.  Än en gång lycka till med det nya jobbet hälsar

Byggmaterialhandlarna

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår