2022-06-02

Dags att införa ett grönt ROT

Kriget i Ukraina har tydligt visat att vi snabbt behöver ställa om för en ny verklighet. Inom byggsektorn behöver vi förbruka mindre energi, återbruka mer och minska vår klimatpåverkan. För att påskynda den nödvändiga omställning föreslår vi ett införande av grönt ROT-avdrag. Det skulle skapa incitament för privatpersoner att vara en aktiv del i omställningen.

ROT-avdraget infördes i Sverige år 1993 som en åtgärd för att minska förekomsten av hushållens inköp av svart ar­betskraft inom byggsektorn. Med Skatteverket som garant har det under snart 30 år finslipats till ett tydligt, uppskattat och välfungerande sys­tem.

I Sverige finns det knappt 5 miljoner bostäder, enligt SCB. 65% av dessa är privatägda (småhus och bostadsrätter). År 2020 köpte nästan 1,2 miljoner svenskar ROT-tjänster för sammanlagt 12,1 miljarder kronor. Det innebär att 40% av de som äger sitt boende använder ROT. Avdraget används i alla 290 kommuner till lika stor andel överallt. ROT-tjänster utförs av 61 800 byggföretag, enligt statistik från Skatteverket, vilket visar att det skapar jobb över i hela landet. Att som Katalys föreslå att avskaffa ett väl fungerande system vore minst sagt olyckligt. Istället är det dags att utveckla ROT-avdraget för att möta de klimat- och energiutmaningar vi nu står inför.

Den som äger sitt boende får idag en skatterabatt upp till 50 000 kronor per person och år vid nyttjande av ROT. Skatterabatten är 30% av arbetskostnaden inklusive moms. För att skapa incitament och väcka intresse att bygga och renovera mer hållbart, vill vi införa ett grönt ROT-avdrag. Vi föreslår att man utöver existerande ROT-avdrag får en skatterabatt på maximalt 50% av arbets- och materialkostnaden upp till 50 000 kr.

Villkor för grönt ROT-avdrag bör vara:

1.Ökad cirkularitet
Om minst 10% av byggmaterialet i ett projekt är återbrukat.

2.Hållbara produkter
Om minst 25% av mängden inköpt bygg­material är hållbart, miljöbedömda eller har låg klimatpåverkan.

3.Energieffektivisering
Åtgärder som minskar energiförbrukningen i bostäder. T.ex. tilläggsisolering, byte av gamla fönster och införande av mer effektiv värmekälla.


Från byggmaterialhandelns sida anser vi att det är ett bra läge att genomföra förändringar nu. Genom att införa ett grönt ROT-avdrag bidrar vi till den nödvändiga omställningen som behöver ske. Vi ställer om byggsektorn till grönt och hållbart byggande, minskar Sveriges energiförbrukning och skapar fler välbehövliga arbetstillfällen.

Ta del av vårt position paper kring grönt ROT här.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår