Vad är standarden Vilma

Byggmaterialhandlarna och FINFO jobbar tillsammans med att skapa förutsättningar för en ökad digitalisering av byggmaterialhandeln genom utväxling av validerad masterdata. Vilmastandarden som Byggmaterialhandlarna äger reglerar informationskraven på produktinformation från  leverantörer till byggmaterialhandeln. Finfo sköter distributionen av informationen om byggprodukterna.

För att sälja produkter i byggmaterialhandeln krävs att leverantörer distribuerar sin produktinformation via Finfo enligt informationsstandarden Vilma till Byggmaterialhandlarnas medlemsföretag. Vilma standarden består av ett regelverk för artikelinformation och varugrupperingskoden BK04. Standarden som finns i fyra olika versioner - 2.1, 2.3, 2.4 och 2.5 ägs, utvecklas och förvaltas av Byggmaterialhandlarna.

Byggmaterialhandlarna samarbetar med företaget  Finfo vilka har skapat en tjänst för insamling, validering, berikning och distribution av artikelinformation mellan leverantörer och bygghandeln i enlighet med Vilmastandarden. Finfo bidrar även aktivt i arbetet med att utveckla standarden och deltar i möten i Digitaliseringsrådet och Operativa Gruppen.

Vilma release 2.1 är obligatorisk från och med 2019

Sedan den 1 januari 2019 måste alla Vilmaleverantörer anpassa sina informationsleveranser i enlighet med Vilmarelease 2.1. Det innebär att ALLA förpackningar och förpackningstyper måste förses med GTIN-nummer samt att mått och vikt på alla förpackningar är obligatoriskt. För att FINFO ska distribuera en leverantörs information efter  krävs att leverantören har genomfört en godkänd test på att alla obligatoriska fält är korrekt ifyllda.

Under åren framöver kommer branschen kontinuerligt att utveckla standarden i takt med de krav på data som handelns kunder efterfrågar och som lagstiftningen kräver.  

 

Obligatorisk certifiering och utbildning

För att sälja produkter till Byggmaterialhandlarnas medlemmar krävs att leverantörer skickar in artikelinformation om sina produkter via Finfo. För att säkerställa att det sker i enlighet med Vilma standarden krävs att varje leverantör blir certifierad Vilmaleverantör: Det innebär att:

  • Artikelinformationen levereras enligt regelverket Vilma
  • Artikelinformation skickas till Finfo minst varannan månad.
  • Leverantören levererar in kundunika nettopriser på samtliga artiklar
  • Beslutsfattare (vd, försäljningschef eller motsvarande) och artikelansvarig har genomgått obligatorisk Vilmautbildning
  • Leverantören tecknar Vilma abonnemangstjänst

Den obligatoriska utbildningen syftar till att ge en övergripande bild av vad standarden innebär, hur den bör implementeras samt vilka aktuella aktiviteter som pågår inom Vilma.Läs mer om utbildningen här

Dela

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår