ETIM

Ett system för att klassificera egenskaper hos el, VVS- och byggprodukter.

Vad är ETIM?

ETIM  - (European Technical Information Model) är ett internationellt system för att klassificera produkters egenskaper. ETIM-modellen har blivit en de facto standard för egenskapsdefinitioner och används i många europeiska länder samt i USA och kanda. ETIM utvecklades från början inom el-branschen i Europa dit även VVS- och Byggbranschen sedan anslöt sig.  

ETIM modellen är en logisk, otvetydig klassificering av produkter i olika produktklasser (kategorier), med avsikten att alla inom branschen ska kunna kommunicera uppgifter utan missförstånd och där samma begrepp tolkas lika av alla parter. ETIM modellen definierar de viktigaste tekniska egenskaperna hos varje produktklass för att beskriva en produkt och för att enkelt hitta de produkter man söker. 

ETIM produktklassificeringen kan användas som grund för produktdata i en mängd olika applikationer såsom olika program, produktdatabaser, webbutiker eller sökmotorer.

ETIM bygger på klasser

Totalt omfattar ETIM omkring 5000 klasser inom el-, bygg- och VVS-produkter. Varje klass har ett antal attribut som beskriver produktens mest betydelsefulla egenskaper. Det finns över 6 000 olika egenskaper definierade i ETIM. För varje klass kan man också lägga in flera synonymer, dvs olika tänkbara benämningar på en och samma produkt. Det underlättar när man ska söka efter produkter

Branschnummersystemen E-nummer och RSK-nummer samt Vilmasystemet kommer på samma sätt som tidigare att identifiera en artikel och bära artikeldata, nu också med möjligheten att bära egenskaper enligt ETIM.

Byggmaterialhandlarna i Sverige har valt att satsa på standarden ETIM för att utveckla artikelinformationen till användning av egenskaper i stället för det mer traditionella bruket av benämningar. Branschen ser många fördelar med användandet av egenskaper. För sortimentsområdet trävaror finns sedan tidigare en lösning, VilmaBas för träprodukter som bygger just på egenskaper. Läs mer på  www.vilmabas.se

ETIMs organisation

ETIM International är den sammanhållande organisationen för ETIM och har till uppgift att publicera den officiella versionen av ETIM samt verka för utveckling och marknadsföring av ETIM inom Europa och även internationellt.

Medverkande länder i ETIM International:

 

Klicka här för att komma till ETIM Internationals hemsida.

ETIM Sverige

ETIM Sverige är den sammanhållande organisationen för alla branscher som använder ETIM i Sverige. ETIM Sverige förvaltar den svenska översättningen av ETIM och samordnar den svenska marknadens behov av förändringar i ETIM. 

ETIM Sverige drivs genom en referensgrupp bestående av representanter från leverantörer och grossister inom el-, VVS-branschen och från byggmaterialhandeln.  Referensgruppen utser arbetsgrupper inom respektive produktområde som agerar remissinstans för ändringsbegäran samt verkar för att svenska krav och behov tillgodoses i ETIM.  
Läs mer om ETIM i Sverige härByggmaterialhandlarna ansvarar för sektorn Bygg inom ETIM Sverige och Finfo är förbundets utpekade tekniska operatör och bidrar med utvecklingen av området ETIM Bygg. Finfo har byggt en tjänst för insamling, verifiering och distribution av egenskapsdata enligt ETIM standarden. Läs mer hos Finfo

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår