Utbildning – Certifierad Vilmaleverantör

Anmäl dig till att bli certifierad Vilmaleverantör

Kommande kurstillfällen

 • 14 december (via Teams) kl 10-15
 • 31 januari 2024 (via Teams) kl 10- 15
 • 18 mars 2024 (via Teams) kl 10-15

Målgrupp

Beslutsfattare: Personal hos producenter, leverantörer och handelsföretag som på något sätt påverkar eller påverkas av produktinformation om produkter.
Artikeladministratörer: Personal hos producenter, leverantörer och handelsföretag som har huvudansvaret för att administrera artikelinformation enligt Vilma.

Syfte

Ge en djupare förståelse för vad informationsstandarden Vilma är samt vad informationen är avsedd att användas till och vilka möjligheter det ger.

Mål

Att du med hjälp av Vilma kan kvalitetssäkra din produktinformation och därigenom effektivisera affärerna.

För er som skall bli certifierad Vilma leverantörer

Denna kurs är en förutsättning för dig som leverantör att bli eller att upprätthålla certifiering som Vilma leverantör. Kravet är att en beslutsfattare och en artikeladministratör genomgått kursen.

Hur bli certifierad Vilma leverantör, i steg

 1. Teckna avtal om Vilmaetablering med Finfo >>>
 2. Teckna abonnemang hos Vilma här
 3. Utse kontaktperson och beslutsfattare för Vilma
 4. Anmälan till obligatorisk Vilmautbildning 
 5. Anmälan till Finfoutbildning (frivillig)  >>>
 6. Fastställ val av VilmaNivå 
 7. Fastställ driftdatum i samråd med Finfo
 8. Genomför tester och kvalitetssäkra artikelfil samt filer för kundunika priser med hjälp av Finfo
 9. Certifiering

OBS! Förkunskap
Ni behöver ha tillgång till den dokumentation som beskriver standarden Vilma vilken ni finner genom inloggning i vårt intranät (för inloggning krävs abonnemang). För att bättre förstå standarden och hur den är uppbyggd är det bra om ni inför utbildningen skaffa er övergripande kännedom om de artikelfält som standarden omfattar.  

För er som vill ha hjälp anordnar Finfos kurser i artikelinformation. Kursen vänder sig i första hand till dig som administrerar grunddata, skickar in filer eller arbetar med priser till era kunder. Kursen är även för dig som är ny Vilmaleverantör eller dig som behöver fördjupa dina kunskaper i hur pris- och artikelinformation ska registreras för att följa regelverket Vilma. Läs mer på Finfos hemsida

Program

 • Inledning
 • Bakgrund, mål och syfte
 • Standarden Vilma
 • Flödet och delprocesserna
 • Aktuellt framöver

Platser för kurser

 Utbildningen sker digitalt via Teams        

Tid

10.00 – 15.00 med paus för lunch. 

Anmälan och kursavgift

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person på samma företag. Vid avbokning senare än en vecka innan utbildningstillfället eller om ni uteblir så debiteras full avgift. Kursavgiften är 3 950 kr exkl. moms per person.

Avbokningar

För att kursen skall genomföras krävs minst tio anmälda deltagare senast veckan innan kursen genomförs. Vid eventuellt inställd kurs meddelas ni senast veckan innan aktuellt kursdatum.

Kursledare

Patric Wichmann, Byggmaterialhandlarna, patric@byggmaterialhandlarna.se
Jonny Hedkvist, Finfo, jonny.hedkvist@finfo.se

Anmäl dig till Vilmautbildningen genom att klicka här

När ni fyllt i anmälningsblanketten och ”skickat” den så får ni via mail omgående en bekräftelse av de uppgifter ni fyllt i. Kontrollera datum extra noga!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår