Standarden Vilma reglerar krav på information om produkter

Vilmastandarden som Byggmaterialhandlarna utvecklat och äger reglerar handelns krav på produktinformation från sina respektive leverantörer. Finfo sköter distributionen av informationen om byggprodukterna.

Vilma standarden består av ett regelverk för artikelinformation och varugrupperingskoden BK04. Standarden finns from 1 juni 2023 enbart i en version, release 2.6.  

Byggmaterialhandlarna samarbetar med företaget  Finfo vilka har skapat en tjänst för insamling, validering, berikning och distribution av artikelinformation mellan leverantörer och bygghandeln i enlighet med Vilmastandarden. För att FINFO ska distribuera en leverantörs information enligt vald release krävs att leverantören har genomfört en godkänd test på att alla obligatoriska fält är korrekt ifyllda. 

Vilma release 2.6

Den senaste versionen av Vilmastnadarden, release 2.6, som släpptes i januari 2021, innehåller krav på hållbarhetsinformation. Den omfattar krav på information om säkerhetsdatablad, innehåll av kandidatämnen, hormonstörande ämnen, sprängämnen, klimatdata och sista förbrukningsdag för produkter.  

Tabell med alla informationsfält som ingår i release 2.6 av Vilmastandarden

Obligatorisk certifiering och utbildning

För att sälja produkter till Byggmaterialhandlarnas medlemmar krävs att leverantörer skickar in artikelinformation om sina produkter via Finfo. För att säkerställa att det sker i enlighet med Vilma standarden krävs att varje leverantör blir certifierad Vilmaleverantör: Det innebär att:

  • Artikelinformationen levereras enligt regelverket Vilma
  • Artikelinformation skickas till Finfo minst varannan månad.
  • Leverantören levererar in kundunika nettopriser på samtliga artiklar
  • Beslutsfattare (vd, försäljningschef eller motsvarande) och artikelansvarig har genomgått obligatorisk Vilmautbildning
  • Leverantören tecknar Vilma abonnemangstjänst för att ha tillgång till aktuell version och instruktioner till standaraden

Den obligatoriska utbildningen syftar till att ge en övergripande bild av vad standarden innebär, hur den bör implementeras samt vilka aktuella aktiviteter som pågår inom Vilma. Läs mer om utbildningen här

Finfo

Finfo har genom ett avtal med Byggmaterialhandlarna ensamrätt på insamling och distribution av information enligt Vilma-standarden. Finfo validerar mottagen information mot uppsatta krav i Vilma samt lagrar och distribuerar den i ett standardiserat format till mottagaren. All artikelinformation granskas för att säkerställa att endast tillåtna värden och enheter används, att förhållandet mellan olika enheter är logiska samt vilka förändringar som gjorts gentemot tidigare distribuerad information.

Finfo hjälper även leverantörer i processen mot certifiering. De ger kunskap, tips och råd för att komma igång med artikeldata och artikelinformation enligt regelverket Vilma. Utöver artikelinformation  insamlar och distribuerar Finfo även produktdokumentation och produktegenskaper.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår