Standarden Vilma reglerar krav på information om produkter

Vilmastandarden som Byggmaterialhandlarna utvecklat och äger reglerar kraven på produktinformation från  leverantörer till byggmaterialhandeln. Finfo sköter distributionen av informationen om byggprodukterna.

För att sälja produkter i byggmaterialhandeln krävs att leverantörer distribuerar sin produktinformation via Finfo enligt informationsstandarden Vilma till Byggmaterialhandlarnas medlemsföretag. Vilma standarden består av ett regelverk för artikelinformation och varugrupperingskoden BK04. Standarden som för närvarande finns i tre olika releaser- 2.4, 2.5 och 2.6. 

Byggmaterialhandlarna samarbetar med företaget  Finfo vilka har skapat en tjänst för insamling, validering, berikning och distribution av artikelinformation mellan leverantörer och bygghandeln i enlighet med Vilmastandarden. För att FINFO ska distribuera en leverantörs information enligt vald release krävs att leverantören har genomfört en godkänd test på att alla obligatoriska fält är korrekt ifyllda.Finfo bidrar även aktivt i arbetet med att utveckla standarden och deltar i möten i Digitaliseringsrådet och Operativa Gruppen.

 

Vilmas releaser

Vilma release 2.1 och 2.3 är sedan den 1 maj 2022 nedstängda. Läs mer om nedstängningen av releaser

Vilma release 2.4 är obligatorisk lägsta nivå

I release 2.4  ingår grunddata för respektive artikel. Det innebär till exempel att alla förpackningar och förpackningstyper måste förses med GTIN-nummer samt att mått och vikt på alla förpackningar är obligatoriskt. I release ska leverantörer kunns skicka kundunika nettorpiser på en artikels olika förpackningarna. Därutöver tillkommer koder för miljöbedömningar och säkerhetsdatablad samt artikelns nettovikt exklusive förpackning.

Vilma release 2.5

I release 2.5 ska BK04 kod anges samt att leverantörern deklarerar ETIM-klass för artikeln.

Vilma 2.6

I januari 2021 släppte Byggmaterialhandlarna release 2.6 som innehåller krav på hållbarhetsinformation.  Den nya releasen omfattar krav på information om säkerhetsdatablad, innehåll av kandidatämnen, hormonstörande ämnen, sprängämnen, klimatdata och sista förbrukningsdag för produkter. Den 1 maj 2023 blir release 2.6 den enda tillgängliga releasen av Vilmastandarden.

Läs mer om vad den nya releasen Vilma 2.6 omfattar och hur den förhåller sig till övriga releaser

Tabell med alla informationsfält som ingår i respektive release av Vilmastandarden

Vägledning för hur du ändrar Vilma release till den senaste relasen 2.6

Obligatorisk certifiering och utbildning

För att sälja produkter till Byggmaterialhandlarnas medlemmar krävs att leverantörer skickar in artikelinformation om sina produkter via Finfo. För att säkerställa att det sker i enlighet med Vilma standarden krävs att varje leverantör blir certifierad Vilmaleverantör: Det innebär att:

  • Artikelinformationen levereras enligt regelverket Vilma
  • Artikelinformation skickas till Finfo minst varannan månad.
  • Leverantören levererar in kundunika nettopriser på samtliga artiklar
  • Beslutsfattare (vd, försäljningschef eller motsvarande) och artikelansvarig har genomgått obligatorisk Vilmautbildning
  • Leverantören tecknar Vilma abonnemangstjänst

Den obligatoriska utbildningen syftar till att ge en övergripande bild av vad standarden innebär, hur den bör implementeras samt vilka aktuella aktiviteter som pågår inom Vilma. Läs mer om utbildningen här

Finfo

Finfo har genom ett avtal med Byggmaterialhandlarna ensamrätt på insamling och distribution av information enligt Vilma-standarden. Finfo validerar mottagen information mot uppsatta krav i Vilma samt lagrar och distribuerar den i ett standardiserat format till mottagaren. All artikelinformation granskas för att säkerställa att endast tillåtna värden och enheter används, att förhållandet mellan olika enheter är logiska samt vilka förändringar som gjorts gentemot tidigare distribuerad information.

Finfo hjälper även leverantörer i processen mot certifiering. De ger kunskap, tips och råd för att komma igång med artikeldata och artikelinformation enligt regelverket Vilma. Utöver artikelinformation  insamlar och distribuerar Finfo även produktdokumentation och produktegenskaper.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår