VilmaBas Trä – en standardiserade träprodukter  

VilmaBas Trä är en kvalitetssäkrad standard för produkt- och artikelinformation som Byggmaterialhandlarna utvecklat i samarbete med Svenskt Trä. Standarden har synkroniserats med den globala standardiseringsorganisationen GS1 och deras system för varu- och informationsflöden.

Trä är ett naturmaterial vars egenskaper varierar beroende var det växt, när det avverkats, hur det förädlats, lagrats och hanterats i handels- och produktionsledet. Dessutom har en stor del av producenterna skapat produkter utifrån lokal tradition och efterfrågan. Detta har bidragit till att man saknat ett gemensamt synsätt för hur artikelnummer, benämningar och egenskaper ska beskrivas för trävaror.

Syftet med VilmaBas Trä är att egenskapsbeskriva ett sortiment med de vanligaste standardprodukterna i trä. Egenskapsdeklarationen för varje produkt är en garanti för att produkten verkligen uppfyller de kriterier den har.

Ett register över egenskapsdeklarerade trävaror uppdaterat  1 nov 2020

Inom VilmaBas Trä finns ett branschgemensamt register över egenskapsdeklarerade trävaror. Registret omfattar idag ca 580 produkter och beskrivs i så kallade egenskapsdeklarationer. Det betyder att oavsett vem som levererat dem så ser de ut och beskrivs på ett och samma sätt. Registret ses över och uppdateras årligen.

Alla leverantörer som har produkter som är definierade enligt VilmaBas Trä standard är också certifierade Vilmaleverantörer. 

I den senaste uppdateringen som skedde 1 november 2020 lades 32 produkter till. De nya produkterna är:

  • Underlagsspontsluckor
  • Takfotsluckor
  • Handledare
  • Dimensionshyvlad ändspont
  • Slätspont
  • Staketregel
  • Falsad spårpanel med fasad kant.

Läs mer om VilmaBas här.

Dela

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår