VilmaBas Trä – en databas med standardiserade träprodukter  

VilmaBas Trä är en branschgemensam databas över egenskapsdeklarerade generiska träprodukter. Registret har Byggmaterialhandlarna utvecklat tillsammans med träindustrin. Alla VilmaBas produkter grupperas enligt byggmaterialhandelns varugruppsindelning, BK04.  

Bakgrunden till VilmaBas var behovet av att få lika produkter oavsett från vilka tillverkare du köper dem. Traditionellt har produkter skapats av producenter utifrån lokal tradition och efterfrågan. Detta har lett till att många lika produkter varit "olika" beroende på vilken leverantör de kommer ifrån. Därför beslutade handeln och tillverkarna att skapa standardiserade egenskaper för träprodukter. Genom att producenter tillverkar och registrerar träprodukter enligt egenskaper definierade inom VilmaBas kan handeln säkra lika produkter till sina kunder oavsett vem som tillverkat dem.

VilmaBas Trä-sortiment innehåller knappt 600 produkter och de beskrivs i så kallade egenskapsdeklarationer. Du kan ladda ner egenskapsdeklaration för varje Vilmabas produkt under respektive produkt. Vill du ha egenskapsdeklarationer för samtliga VilmaBas produkter kan du ladda ner dem i ett samlat exceldokument nedan.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår