Vi arbetar för en bättre byggbransch

För privatkonsumenter och proffs

Årsmöte

2016

Som medlem hos oss får du

 • Hjälp av vår förbundsjurist
 • Råd, stöd & information
 • Aktuell branschstatistik
 • Lobbying & opinionsbildning
 • Kompetensutveckling
Kontakta oss
 • Svag sommarförsäljning för byggmaterialhandeln

  Försäljningen under juli månad 2016 ökade med 0,4 procent avseende totalt butiksinnehav och med 0,8 procent avseende jämförbara enheter (jämfört med juli 2015). Kalendereffekten för juli i år var negativ för proffshandlarna då antalet vardagar […]

 • Kylig inledning på sommaren för byggmaterialhandeln

  Bygg- och järnindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2,0 procent i juni. Hittills i år (januari-juni) har försäljningen ökat 7,7 procent. Årets första sommarmånad uppvisade en blygsam […]

 • Något för trägubbar att tänka på

  NÄR JAG BÖRJADE i branschen, för ett tjugotal år sedan, var trä och virke det viktigaste i hela branschen. Var man en riktig bygghandlare skulle det närmast lukta kåda och bark om honom. Man kunde […]

 • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  DEN FÖRSTA JANUARI i år kom en ny lag som innebar att vi i handeln fick en skyldighet att informera konsument om ARN vid tvistiga reklamationer. Vi fick också skyldighet att berätta för konsumenten hur […]

 • Mutor & bestickningar

  UNDER ÅR 2015 fick jag två konsultationer som båda hade anknytning till mutor och bestickningar. I båda fallen handlade det om nästan försumbara förmåner och med gammal juridik hade jag svårt att se att någon […]

 • Emballerat kakel måste kollas

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  AB Karl Hedin får ersätta en kund med knappt 10 000 kronor på grund av fel i kaklet efter beslut av Allmänna reklamationsnämnden. Fallet innebär att återförsäljare kan tvingas bryta upp emballage för att kontrollera varans […]

 • Bauhaus förlorade golvtvist

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  En kund från skånska Skurup begärde närmare 20 000 kronor i ersättning av Bauhaus efter missnöje med ett inköp av ett laminatgolv i en butik i Malmö. Han köpte golvet i januari 2015 för drygt 4 000 […]

 • Starkt maj i byggmaterialhandeln

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 12,5 procent i maj.Maj är tillsammans med juni första halvårets viktigaste försäljningsmånader. Drygt 20 procent av […]

 • Ny tillförordnad ledning i Woody Bygghandel AB

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  Som tidigare rapporterats har Peder Strömqvist valt att lämna sin befattning som vd för Woody Bygghandel AB. Styrelsen och Peder Strömqvist har nu enats om att han lämnar sin befattning per den 30 juni 2016.Rekryteringen av ersättare […]

 • Klena byggsatshus hos bygghandlare kan rasa

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  Byggmaterialhandlarna säljer hus som riskerar att rasa samman vid större snömängder och vind.. Därmed är de troligen konsumenträttsligt felaktiga.  Det framgår av en analys av konstruktionen hos tre modeller från svenska byggmarknader som Villaägarna har […]

 • Svag sommarförsäljning för byggmaterialhandeln

  Bygg- och järnindex |

  Försäljningen under juli månad 2016 ökade med 0,4 procent avseende totalt butiksinnehav och med 0,8 procent avseende jämförbara enheter (jämfört med juli 2015). Kalendereffekten för juli i år var negativ för proffshandlarna då antalet vardagar […]

 • Kylig inledning på sommaren för byggmaterialhandeln

  Bygg- och järnindex |

  Bygg- och järnindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2,0 procent i juni. Hittills i år (januari-juni) har försäljningen ökat 7,7 procent. Årets första sommarmånad uppvisade en blygsam […]

 • Stark försäljning för bygg- och järnhandeln i maj

  Bygg- och järnindex |

  Maj är tillsammans med juni första halvårets viktigaste försäljningsmånader. Drygt 20 procent av bygg- och järnhandelns samlade försäljning under årets sex första månader sker i maj. Det var därför extra glädjande att branschen uppvisade fortsatt […]

 • Stark byggmaterialhandel i april

  Bygg- och järnindex |

  Försäljningen i byggmaterialhandeln gick mycket starkt under april månad jämfört med samma period förra året. Tillväxten landade på 9,3 procent. Detta trots att branschen mötte starka jämförelsetal. En bidragande orsak till den goda tillväxten var […]

Fler nyheter

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.