Kontakt

Monica Björk
VD

Tel 08-762 76 57
Mobil 070 304 84 21

Besöksadress: Regeringsgatan 60
Postadress: 103 29 STOCKHOLM

Anna Lundkvist

ordförande i Operativa Gruppen inom Vilma, kursledare i utbildning till certifierad Vilmaleverantör,
ordförande  i Hållbarhetsrådet

Mobil 070-778 64 99

Besöksadress: Regeringsgatan 60
Postadress: 103 29 STOCKHOLM

Johan Rosendahl
Ordförande

Tel 08-588 846 51
Mobil 070 715 67 41

Besöksadress: Källängsvägen 1
Postadress: 141 71 SEGELTORP

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.