Kontakt

Ulf S. Gustafsson
VD

ulf.gustafsson@byggmaterialhandlarna.se

Tel. 08-762 76 50
Mobil 070 692 76 57

Besöksadress: Regeringsgatan 60
Postadress: 103 29 STOCKHOLM

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.