Kontakt

Monica Björk
VD

mailto:monica@byggmaterialhandlarna.se

Tel. 08-762 76 50
Mobil 070 304 84 21

Besöksadress: Regeringsgatan 60
Postadress: 103 29 STOCKHOLM

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.