Om oss

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation som bildades 2004. Vi samlar landets bygg-, järn- och färghandelsföretag och har idag (2/1 -18) 919 medlemmar.

Vårt uppdrag är att bevaka vår bransch, samordna kunskap och information och tillvarata våra medlemmars intressen samt bistå dem med råd, juridiskt stöd samt information i form av, till exempel, relevant statistik. Vi arbetar aktivt med olika branschfrågor, som till exempel hållbarhets- och IT-frågor och driver lobbyprojekt gentemot myndigheter och politiker.

Huvudsyftet är att vi skall hjälpa till att positionera byggmaterialhandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och att därigenom medverka till att våra medlemmar får det stöd de behöver för en positiv utveckling av den egna verksamheten samtidigt som vi, via samverkan och branschgemenskap, utvecklar vår bransch i stort.

Vår vision
Byggmaterialhandlarna skall öka attraktiviteten för handeln med byggmaterial i Sverige.

 

VD
Monica Björk
Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm Tel 08-762 76 57

 

Styrelsen

Johan Rosendahl
Ordförande
XL-BYGGPARTNER AB
Lövbacksvägen 1B, 141 71 Segeltorp Tel 08-588 846 00
Tomas Fritzon
Vice ordförande
Bolist AB
Södra Långgatan 21, 169 59 Solna, Tel 076-11 20 280
Geir Thomas Fossum
Beijer Byggmaterial AB
Box 798, 191 27 Sollentuna, Tel: 075-241 10 00

Magnus Detterholm
Ledamot
Optimera Svenska AB
Cederströmsgatan 1, 212 10 Malmö, Tel 040-692 37 33
Fredrik Johanson
Ledamot
Woody Bygghandel AB
Box 1183, 251 11 Helsingborg, Tel 042-38 05 60
Urban Johansson
Ledamot
Bygma Gruppen AB
Box 419, 191 24 Sollentuna, Tel 08-519 425 20
Karin Eriksson
Ledamot
XL-BYGG AB
Hemvärnsgatan 8, 171 54 Solna, Tel 08-578 516 00
Johan Winroth
Ledamot
Derome Byggvaror AB
Bjurumsvägen 14, 430 20 Veddige, Tel 0340-66 64 43

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.