Om oss

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation som  samlar landets bygg-, järn- och färghandelsföretag och har idag (2/1 -18) 919 medlemmar.

Vårt uppdrag är att bevaka vår bransch, samordna kunskap och information och tillvarata våra medlemmars intressen samt bistå dem med råd, juridiskt stöd samt information i form av, till exempel, relevant statistik. Vi arbetar aktivt med olika branschfrågor, som till exempel hållbarhets- och digitaliseringsfrågor samt driver lobbyprojekt gentemot myndigheter och politiker.

Huvudsyftet är att vi skall hjälpa till att positionera byggmaterialhandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och att därigenom medverka till att våra medlemmar får det stöd de behöver för en positiv utveckling av den egna verksamheten samtidigt som vi, via samverkan och branschgemenskap, utvecklar vår bransch i stort.

Vår vision
Byggmaterialhandlarna skall öka attraktiviteten för handeln med byggmaterial i Sverige.

 

VD
Monica Björk
Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm Tel 08-762 76 57

 

Styrelsen

Johan Rosendahl, ordförande
vd XL-BYGGPARTNER AB

 

Magnus Detterholm
vd  Optimera Svenska AB


Karin Eriksson
vd XL-BYGG AB


Geir Thomas Fossum
vd Beijer Byggmaterial AB


Rune Karlsson
tf vd, Woody Bygghandel AB


Peter Lindström

vd Bygma Gruppen AB


Endre Espeseth
vd K-Rauta AB


Johan Winroth

vd Derome Byggvaror AB

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.