Optimera Malmö Trä blev Årets Byggmaterialhandlare 2023

Byggmaterialhandlarna har tilldelat Optimera Malmö Trä utmärkelsen Årets Byggmaterialhandlare 2023 och priset Guldtrucken.

Juryns motivering:

Företaget ligger i framkant gällande hållbart byggande. Man var först i branschen med att skapa klimatkalkyler där kunden kan jämföra produkters CO2-utsläpp redan i offerten. Optimera Malmö Trä har även säkerställt att miljövänliga produktalternativ finns tillgängliga och bidrar därmed till att hjälpa lokala byggare att minska byggbranschens klimatavtryck.

Syftet med tävlingen Årets Byggmaterialhandlare är att uppmärksamma en byggmaterialhandel som är ett föredöme för branschen ur hållbarhets-, digitaliserings- eller attraktivitetsperspektiv. Temat för 2023 års pris är Göra skillnad för att lyfta fram de fantastiska insatser som görs i branschen varje dag, över hela landet.

Genom priset vill Byggmaterialhandlarna lyfta fram goda exempel och skapa inspiration och motivation för andra. Ett drygt trettiotal företag nominerades innan sommaren och juryn som utgörs av Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd utsåg fem finalister. Därefter har knappt 2 000 personer röstat fram vinnaren i tävlingen.

Vi är väldigt glada att vårt pris och temat Göra skillnad har väckt sånt intresse och engagemang med över 30 nomineringar och nästan 2 000 personer som har röstat fram vinnaren.

- Det finns många utmaningar och många intressanta och viktiga initiativ som tas, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna. Optimeras satsning på information om klimatpåverkan från byggprodukter och miljöanpassade produkter är ett utmärkt exempel hur byggmaterialhandeln kan göra skillnad och bidra till att minska klimatavtrycket från byggsektorn, avslutar Monica.

På bilden från vänster; Monica Björk, Byggmaterialhandlarna, Fredric Horndahl, Optimera Malmö Trä, Henrik Björk, Optimera Malmö Trä och Mikael Arvered, Ordförande Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd. 

Bygg-Ole i Nacka är Årets Byggmaterialhandlare 2022

Byggmaterialhandlarna har idag tilldelat Beijer Byggmaterial / Bygg-Ole i Nacka utmärkelsen Årets Byggmaterialhandlare 2022. De tilldelas priset Guldtrucken för sitt återbruksinitiativ där de tar hand om och säljer återbrukat trämaterial från en av Nacka kommuns kretsloppscentraler.

Projektet som är ett samarbete med Nacka vatten och avfall syftar till att skapa cirkulärt flöde av trä, minska mängden avfall och därmed miljöpåverkan. Besökare på kommunens kretsloppscentral uppmanas att lämna återbrukat material i trä såsom brädor, reglar och skivmaterial i en byggbod, i stället för en container. Beijer tar hand om materialet och ser till att det som går att återanvända säljs som återbrukat trä i stället för att det går till energiåtervinning.

Det insamlade materialet säljs parallellt med det ordinarie sortimentet till privatkunder och marknadsförs som återbrukat i Bygg-Ole/Beijer Byggmaterials butik i Nacka. Detta initiativ är ett första steg för Beijer som tittar på möjligheten att utöka med fler produktgrupper.

Se filmen när vi överlämnar priset

Syftet med tävlingen Årets Byggmaterialhandlare är att uppmärksamma en byggmaterialhandel som är ett föredöme för branschen ur hållbarhets-, digitaliserings- eller attraktivitetsperspektiv. Temat för 2022 års pris är hållbarhet.

Genom priset vill Byggmaterialhandlarna lyfta fram goda exempel och skapa inspiration och motivation för andra. Ett drygt tjugotal företag nominerades innan sommaren och juryn som utgörs av Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd utsåg fem finalister. Därefter har
2 000 personer röstat fram vinnaren i tävlingen.

Vi är väldigt glad att vårt pris och temat hållbarhet har väckt så stort intresse och engagemang med över 20 nomineringar och över 2 000 personer som har röstat fram vinnaren. Hållbarhetsområdet är det område där det händer väldigt mycket just nu i byggmaterialhandeln.

- Det finns många utmaningar och många intressanta och viktiga initiativ som tas, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna. Bygg-Oles satsning på återbruk av trämaterial är ett utmärkt exempel hur byggmaterialhandeln kan bidra till att minska avfallsmängder och klimatavtrycket från byggsektorn, avslutar Monica. 

 

 

XL-Bygg är Årets byggmaterialhandlare 2021!

Byggmaterialhandlarna har tilldelat XL-BYGG utmärkelsen Årets Byggmaterialhandlare 2021 och det nyinstiftade priset Guldtrucken. 

XL-Byggs huvudkontor utses till Årets Byggmaterialhandlare 2021 för sitt initiativ XL-Hjälpen som startade 2019 som ett samhällsinitiativ för att stärka kopplingen mellan den lokala handlaren och det lokala civilsamhället.
XL-BYGG genomförde XL-Hjälpen för första gången 2019 och intresset för initiativet har vuxit sig starkare för varje år. Organisationer och föreningar runt om i landet har möjlighet att nominera ett byggprojekt som de vill ha hjälp med att förverkliga. Sedan starten har mer än 5 000 organisationer och föreningar nominerat projekt och 17 projekt genomförts, allt från flyttbara avbytarbås till en fotbollsklubb till läktare till en ridklubb och en aktivitetsbana till en hockeyklubb. Projekt som den lokala XL-BYGG handlaren har förverkligat tillsammans med leverantörer och lokala proffsbyggare.

Syftet med tävlingen Årets Byggmaterialhandlare är att uppmärksamma en byggmaterialhandel som är ett föredöme för branschen ur hållbarhets-, digitaliserings- eller attraktivitetsperspektiv. Genom priset vill vi lyfta fram goda exempel och skapa inspiration och motivation för andra. Ett drygt trettiotal företag nominerades innan sommaren och juryn som utgörs av Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd utsåg fem finalister. Därefter har nästan 1 300 personer röstat fram vinnaren i tävlingen.

Vi är väldigt glad att vårt nyinstiftade pris har väckt sånt intresse och engagemang med över 30 nomineringar och över 1 300 personer som har röstat fram vinnaren. Vi ser fram emot att fortsätta med initiativet under kommande år, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår