Revidering Vilma

Byggmaterialhandlarna har infört en tydligare revideringsprocess av Vilmastandarden, i syfte att förtydliga och säkerställa att det finns en process för att hantera nya behov av information, framför allt kopplat till hållbarhet och kommande lagkrav. Vi har börjat tillämpa den nya processen med Vilma release 2.6.8 som lanserades i november 2023.


Byggmaterialhandlarna har tillsammans med kedjorna tagit fram en revideringsprocess för nya versioner av Vilmastandarden
I arbetet har också varuleverantörer och systemleverantörer bidraget genom att ge värdefull feedback kring den tänkta processen.
 

Vilmastandarden skall omfatta 

  • logistik och försäljning 

  • lagkrav  

  • kundkrav 

I syfte att alltid införa förändringar så fort det går med hänsyn till påverkansgraden, så finns det tre typer av versioner av standarden

  • Liten release = Ändringar i dokumentation eller tillämpning som inte har någon direkt påverkan på processer eller systemstöd. Den första lilla releasen släpps den 21 november i år. 

  • Mellan release = Ändringar som har begränsad påverkan på processer och/eller system  

  • Stor release = Ändringar som har stor påverkan på processer och/eller system (Vilma 3.0) 

Varje år planeras releaser in som baseras på behov och typ av önskemål från handel och dess leverantörer. För att det skall bli tydligt för alla vilka typer av releaser som planeras samt viktiga tidpunkter kopplat till dessa, så kommer vi löpande kommunicera om detta. Det som hittills är inplanerat är följande;

Version

Förändringstyp

Beslut

Dokumentation

Release

Operativ implementation
(Senast infört)

2.7.0

Mellan

2023-11-30 

2023-12-29 

2024-05-28

2024-09-02

2.7.1

Liten

2024-06-27

2024-08-01

2024-09-03

2024-12-03

2.7.2

Liten

2024-09-27

2024-10-25

2024-11-19

2025-02-18

2.7.3

Liten

2024-12-13

2025-01-24

2025-02-18

2025-05-27

2.8.0

Mellan

2024-11-29

2024-12-20

2025-05-27

2025-09-02

  

Vill du vara med och påverka innehållet i kommande Vilma releaser,
Skapa ett ärende på Byggmaterialhandlarnas hemsida
.
 

 

Vid frågor kontakta gärna: hanna.andersson@byggmaterialhandarna.se 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår