Vad gör vi?

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för byggmaterialhandeln i Sverige.  Vi samlar nio stora kedjor  - Beijer Byggmaterial AB, Bygma Gruppen AB, Derome Byggvaror AB, K-Rauta, AB Karl Hedin Bygghandel, Nordströms Trä KB, Optimera Svenska AB, Woody Bygghandel AB och XL BYGG samt ett femtiotal fria handlare runt om i landet. Totalt sysselsätter branschen 21 000 personer och omsätter 90 miljarder kronor. 

Se alla våra medlemmar här

Verksamhetsidé

Vårt huvudsyfte är att hjälpa till att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle samt anställda och potentiellt anställda och därigenom medverka till att våra medlemmar får det stöd de behöver för en positiv utveckling av den egna verksamheten samtidigt som vi, via samverkan och branschgemenskap, utvecklar vår bransch i stort.

Vision

Vår vision är att Byggmaterialhandeln är en attraktiv, hållbar, digital och lönsam bransch.

Mission

Byggmaterialhandlarnas mission är att skapa branschnytta. Branschnyttan ska vara bransch- och konkurrensneutral och bidra till våra tre fokusområden samt lönsamhet. Vi bedriver även lobbyprojekt gentemot myndigheter och politiker.

De aktuella fokusområdena är hållbarhet, digitalisering och att öka attraktiviteten till branschen. Tillsammans leder de mot ökad lönsamhet:

 

Byggmaterialhandlarnas uppdrag

 

Byggmaterialhandlarna ska

  1. Vara den centrala och branschsamlande instansen och som sådan samordna branschgemensamma konkurrensneutrala projekt och frågor.
  2. Genomföra aktiviteter som stödjer och utvecklar fokusområdena såsom Hållbarhetsråd, Attraktivitetsråd samt Digitaliseringsråd
  3. Informera medlemmar om branschhändelser, avtal, föreskrifter mm som indirekt eller direkt kan påverka medlemmarna och deras verksamhet
  4. Kommunicera och skapa synlighet för byggmaterialhandeln hos de målgrupper som anges i kommunikationsplattformen
  5. Förvalta, utveckla och implementera informationsstandarden VILMA
  6. Arbeta med och kommunicera branschstatistik


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår