Standarden Vilma reglerar krav på information om produkter

Vilmastandarden som Byggmaterialhandlarna utvecklat och äger reglerar handelns krav på produktinformation från sina respektive leverantörer. Finfo sköter distributionen av informationen om byggprodukterna.

Vilma standarden består av ett regelverk för artikelinformation och varugrupperingskoden BK04. Standarden finns from 1 juni 2023 enbart i en version. Den senaste versionen är Vilma 2.6.8.  

Byggmaterialhandlarna samarbetar med företaget  Finfo vilka har skapat en tjänst för insamling, validering, berikning och distribution av artikelinformation från leverantörer ut till byggmaterialhandeln i enlighet med Vilmastandarden. För att FINFO ska distribuera en leverantörs information krävs att leverantören har genomfört en godkänd test på att alla obligatoriska fält är korrekt ifyllda. 

Senaste version av Vilmastandarden, 2.6.8 släpptes den 21 nov 2023

I den senaste versionen av Vilmastandarden, 2.6.8, som släpptes i npvember 2023  har endast förtydligande och kontroller av information som delas via Finfo lagts till, dvs ingen förändring av formatet på filen. Versionen är av typen Liten release, vilket betyder att förändringarna inte har direkt påverkan på systemlösningar eller arbetsprocesser. Den skapar skapar affärsnytta åt byggmaterialhandeln och ger en samlad bild till varuleverantörer över de förändringar som införs.

I denna release har vi samlat förtydligande kring delning av Ledtids information samt strukturerat upp hanteringen av Varumärkesinformation.

Ny version av Vilmastandarden, 2.7 släpps den 28 maj 2024

Dokumentation kring Vilma 2.7.0 med lansering 28 maj finns nu publicerad på KEYnet. Ni hittar all information här

Det har skett två förändringar. Två nya fält för fråga om Biocidbehandlad har införts. Batchhantering vid försäljning utgår och hanteras istället med artikelkoderna 20 och 21.

Vid frågor om den nya versionen, kontakta hanna.andersson@byggmaterialhandlarna.se

 

Ny process för kommande releaser av Vilma - tre typer av versioner

Byggmaterialhandlarna har under året tagit fram en plan för en revideringsprocess av Vilmastandarden, i syfte att förtydliga och säkerställa att det finns en process för att hantera nya behov av information, framför allt kopplat till hållbarhet och kommande lagkrav. Nu är arbetet klart och vi har börjat tillämpa den nya processen. 

I syfte att alltid införa förändringar så fort det går med hänsyn till påverkansgraden, så finns det tre typer av versioner av Vilma 

  • Liten release = Ändringar i dokumentation eller tillämpning som inte har någon direkt påverkan på processer eller systemstöd. Den första lilla releasen släpps den 21 november i år. 

  • Mellan release = Ändringar som har begränsad påverkan på processer och/eller system  

  • Stor release = Ändringar som har stor påverkan på processer och/eller system (Vilma 3.0) 

Varje år planeras releaser in och det är baserat på behov och typ av önskemål som finns

Läs mer här

Obligatorisk certifiering och utbildning

För att sälja produkter till Byggmaterialhandlarnas medlemmar krävs att leverantörer skickar in artikelinformation om sina produkter via Finfo. För att säkerställa att det sker i enlighet med Vilma standarden krävs att varje leverantör blir certifierad Vilmaleverantör: Det innebär att:

  • Artikelinformationen levereras enligt regelverket Vilma
  • Artikelinformation skickas till Finfo minst varannan månad.
  • Leverantören levererar in kundunika nettopriser på samtliga artiklar
  • Beslutsfattare (vd, försäljningschef eller motsvarande) och artikelansvarig har genomgått obligatorisk Vilmautbildning
  • Leverantören tecknar Vilma abonnemangstjänst för att ha tillgång till aktuell version och instruktioner till standaraden

Den obligatoriska utbildningen syftar till att ge en övergripande bild av vad standarden innebär, hur den bör implementeras samt vilka aktuella aktiviteter som pågår inom Vilma. Läs mer om utbildningen här

Finfo

Finfo samlar in och distribuerar information enligt Vilmastandarden. Finfo validerar mottagen information mot uppsatta krav i Vilma samt lagrar och distribuerar den i ett standardiserat format till handeln. All artikelinformation granskas för att säkerställa att endast tillåtna värden och enheter används, att förhållandet mellan olika enheter är logiska samt vilka förändringar som gjorts gentemot tidigare distribuerad information.

Finfo hjälper även leverantörer i processen mot certifiering. De ger kunskap, tips och råd för att komma igång med artikeldata och artikelinformation enligt regelverket Vilma. Utöver artikelinformation  insamlar och distribuerar Finfo även produktdokumentation och produktegenskaper.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår