2021-04-16

Viktigt steg taget för spårbarhet i hela byggprocessen och en byggnads livscykel

Beslut om GTIN-regler anpassade för byggsektorn är fattat. Under 2018 fattade ledande aktörer i byggbranschen i den sk GTIN-gruppen (Byggmaterialhandlarna, Byggmaterialindustrierna, NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke och BIM Alliance) ett branschgemensamt beslut om att använda GTIN, Global Trade Item Number, som standardiserad identifikation för byggprodukter. Nu har ett nytt enhälligt beslut fattats om att anpassa de generella GTIN-reglerna till byggsektorn i Sverige. Förhoppningen är att få dem godkända och bli global standard.

Med GTIN kan byggprodukter identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela byggprocessen och under en byggnads hela livscykel. GTIN är en standard som används globalt av många olika branscher. Detta enhälliga och branschgemensamma beslut är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot spårbarhet i byggsektorn.


- Genom beslutet tar vi ett gemensamt ansvar för en effektivare och smartare byggbransch och en hållbar samhällsbyggnad. Nu är det upp till varje aktör att verkligen nyttja dessa regler, säger Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna och representant i GTIN-gruppen

- För byggmaterialhandeln som sedan femton år tillbaka använder GTIN innebär de anpassade regelverket för bygg ingen stor förändring i arbetssättet. Däremot blir det tydligare att GTIN blir än viktigare som primär informationsbärare för att kunna särskilja produkter i syfte att skapa ökad spårbarhet, avslutar Monica.

 

För att praktiskt införa GTIN i byggbranschen startade standardiseringsorganisationen GS1 Sweden tillsammans med branschföreträdare i Användargrupp Bygg ett arbete för att anpassa och komplettera det globala regelverket för GTIN-standarden (GTIN Management Rules) för att den ska fungera i byggbranschen i Sverige. Det var inom ramen för denna användargrupp som beslutet om GTIN-regler anpassade för byggbranschen enhälligt fattades. Eftersom Sverige ligger långt fram i detta arbete kommer GS1 även att arbeta för att anpassningarna för byggbranschen blir global standard.

 

Ta del av det nya regelverket (GTIN Management Rules). Mer information finns på sidan om Användargrupp Bygg och på GS1 Swedens branschsida för bygg.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår