2020-05-06

Byggmaterialhandlarna stödjer förslaget om klimatdeklarationer

Byggmaterialhandlarna har svarat på regeringens remiss om förslag till ny lag om klimatdeklarationer för byggnader. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan vid nybyggnation. Förslaget innebär att byggherren ansvarar för att ta fram och lämna in klimatdeklaration till Boverket. För byggmaterialhandlarna innebär det att vi får krav att kunna leverera information om klimatprestanda till våra kunder. Ett krav vi delvis redan har på oss idag.

Här är en sammanfattning av Byggmaterialhandlarnas synpunkter på Klimatdeklaration för byggnader DS 2020:4

-        Trots att lagen i sig inte har krav på vare sig gränsvärden eller produktspecifik data är det krav som vi kommer att få och till viss del redan har. Våra kunder vill kunna jämföra olika material och även samma material från olika tillverkare. En databas med generiska produktdata är inte tillräckligt för att kunna möta denna efterfrågan utan den måste vi få tillgång till genom produktspecifika EPD:er.

-        Byggmaterialhandlarna har redan gått ut med en uppmaning till sina leverantörer att ta fram och skicka in EPD:er till sina produkter och vill belysa att lagförslaget inte helt och hållet kommer att lösa behovet från byggsektorn gällande att kunna välja lämpligast möjliga material ur ett brett hållbarhetsperspektiv.

-        Kravet på LCA-baserade klimatberäkningar för stomme och grundkonstruktion kommer att driva på utvecklingen av produkter och material med bättre miljöprestanda som också har bättre livscykelkostnader vilket Byggmaterialhandlarna är mycket positiva till.  

-        2018 enades byggbranschen om att den standard som ska användas för att identifiera en byggprodukt är GTIN (Global Trade Item Number). En produkts (artikels) väg från vaggan till graven innebär höga krav på tillgång till digital information och för Byggmaterialhandlarna är det avgörande att det finns ett kvalitetssäkrat digitalt informationsflöde för våra produkter (artiklar) och en gemensam standard för artikelidentitet så att vi kan koppla rätt produkt (artikel) till rätt transaktionshistorik och rätt information.

-        Byggmaterialhandlarna är positiva till en nationell, öppen databas för klimatdeklarationer. Vi tror också att en väl fungerande sådan kan bidra till att en ökad administration kopplat till lagförslaget blir lite mindre omfattande för oss då våra kunder själva kan gå in och jämföra olika byggmaterial. Det ökade behov av resurser kopplat till administration och kompetens som vi identifierat, framförallt när det gäller kundkrav, kvarstår dock. Denna är främst relaterad till att vi behöver kunna redogöra för olika tillverkares LCA och andra klimatdata.

 Ta del av hela vårt remissvar

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår