2021-04-30

4,3 miljarder till energieffektivisering

Förbundet är positiva till regeringens satsning på stöd till energieffektivisering av lägenheter.

Byggmaterialhandlarna har svarat på Finansdepartemenets PM med förslag om stöd på 4,3 miljarder kr till energieffktivisering av lägenheter.

I promemorian föreslås ett stöd till investeringar i energi­effektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.

Stödet kan ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostads­lägenheter och som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostads­rätt.

För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbets­förmedlingen samt genom att ta emot lärlingar.

Länsstyrelsen ska administrera och besluta i frågor om stödet. Boverket ska betala ut stödet och ta fram vägledningar och schabloner som hjälp i ansökningsprocessen.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

 

Byggmaterialhandlarnas synpunkter i korthet:

Vi tycker att 

• det är en bra ambitionsnivå för satsningen och att det kommer leda till att många projekt faktiskt kommer att genomföras.
• är viktigt att stödets utformning är enkelt och lättbegripligt och att även ansökningshandlingarna görs så enkla som möjligt.
• kopplingen mellan arbetsmarknadspolitiska åtgärder och energieffektiviseringsprojekt ska tas bort
 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår